ពន្លកបៃតង - S1:E5 - របៀបធ្វើការងារជាក្រុម

5:25 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 11.04.2021

របៀបធ្វើការងារក្រុមរបស់បេក្ខជនសាលាចំណេះដឹងទូទៅ Beltie

ក្រុមសិស្សមកពីសាលាប៊ែលធី អន្តរជាតិ បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បី​ចូលរួមប្រកួតគំនិតលើវេទិកាកម្មវិធី​ប្រកួតប្រជែ​ង​ជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២១ រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។ ចំណុចពិសេសរបស់ក្រុមការ​ងារនេះ គឺរបៀបធ្វើការងារក្រុមបានយ៉ាងល្អ និងច្បាស់លាស់ពីតួនាទី។