ពន្លកបៃតង - S1:E8 - យុវជននិងបទពិសោធន៍ប្រកួតតស៊ូមតិ

4:02 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 11.04.2021

ធ្លាប់តែលឺគេនិយាយតៗគ្នាថា តើយើងបានប្រយោជន៍អ្វីពីការប្រកួតតស៊ូមតិ? តែគេមិនដែលនាំគ្នាសួរថា តើយុវជនទាំងនោះនឹងទទួលបានអ្វីក្រោយពីប្រកួតតស៊ូមតិទេ ។ ដើម្បីជាសក្ខីភាព ក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យជំនាន់ថ្មីព្រែកលៀប ជាបេក្ខភាពប្រកួតប្រជែងជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២១ បានលើកយកពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រកួតតស៊ូមតិ ។ យើងនឹងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ តាមរយៈវីដេអូបកស្រាយរបស់ពួកគាត់ ។