ពន្លកបៃតង - S1:E13 - លោក សកល កិត្យា

7:29 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 12.01.2022

សព្វថ្ងៃបើនិយាយពីវប្បធម៌នៅលើបណ្តាញសង្គម មិនខ្វះអ្នកលើកឡើងឡើយ តែបើនិយាយដល់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងយកវប្បធម៌មករួមចំណែកក្នុងជីវភាពរស់នៅពុំសូវមានច្រើនទេ។ ជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមលើកកម្ពស់វប្បធម៌ខ្មែរ លោក សកល កិត្យា បានបញ្ចូលចំណេះដឹងពីវប្បធម៌ទាំងអស់ក្នុងជីវិតពិត តាមរយៈការផលិតមួកសម័យសេណា និងការរៀបចំហាងកាហ្វេឱ្យមានសោភ័ណភាព និងរចនាបថបែបខ្មែរជាដើម។
សម្រាប់លោក សកល កិត្យា បានចីញ្ចឹមឃ្លាក្នុងចិត្តថា “យើងគួរតែសិក្សា រក្សា និងចូលរួមប្រើប្រាស់វប្បធម៌ប្រពៃណី ប្រសើរជាងពោល តែមិនបានចូលរួមរក្សាការពារ”។