ពន្លកបៃតង - S1:E7 - វិធីជ្រើសរើសគំនិតដែលល្អបំផុតនៅក្នុងក្រុម

5:27 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 11.04.2021

នេះជាក្រុមសិស្សចូលរួមប្រកួតតស៊ូមតិមកពីសាលាចំណេះដឹងទូទៅ មីគីវ៉េ រាជធានីភ្នំពេញ ។ ក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមទាំងអស់ប្រាំនាក់ មានបេក្ខជនបួននាក់​បានឡើងចូលរួមប្រកួតប្រជែកតស៊ូមតិលើវេទិកា ។ យុវសិស្សក្រុមនេះពូកែសម្របសម្រួលគំនិតក្នុងក្រុមបានយ៉ាងល្អ ។

យុវតី សារុន ដាឌីណា ជាប្រធានក្រុមបាននិយាយថា៖ “ពួកយើងមានគោលការណ៍សំខាន់៣នៅក្នុងចិត្ត ទី១. សាមគ្គីភាព ទី២. ការអត់ធ្មត់ ទី៣. សម្របសម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធី ! ចំណុចទាំងនេះ ​ហើយជាដើមចម​នាំឱ្យពួកគាត់អាច​ធ្វើដំណើរលើផ្លូវវែងឆ្ងាយជាមួយគ្នាក្នុងទិសដៅតែមួយ ។