ពន្លកបៃតង - S1:E10 - អ្នកនាង ឡាយ ស៊ីវហួង

6:35 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 22.12.2021

អ្នកនាង ឡាយ ស៊ីវហួង ៖ អាហារូបករណ៍នៅក្រៅប្រទេសជំរុញឱ្យខ្ញុំរៀនពីទំនួលខុសត្រូវជីវិត

អ្នកនាង ឡាយ ស៊ីវហួង បច្ចុប្បន្នជានាយិកាប្រតិបត្តិរបស់​ក្រុមហ៊ុន Food Panda នៅកម្ពុជា ។ អ្នកនាង បាន​បន្ត​ការ​សិក្សាថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រជាន់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍មួយរបស់សហភាពអ៉ឺរ៉ុប ព្រមទាំង​ទទួល​បាន​អាហា​រូប​ក​រណ៍​សិក្សានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ។ បទពិសោធន៍សិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានជំរុញឱ្យ ស៊ីវហួ​ង ក្លាយជា​យុវ​ជនឆ្នើមម្នាក់ មានក្លាហាន ចេះកសាងទំនាក់ទំនង និងហ៊ានសម្រចចិត្តប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ។ តើ​នៅពីក្រោយ​ខ្នង​នៃលទ្ធផលទាំងនេះ ស៊ីវហ័ង បានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះ ? កម្មវិធីពន្លកបៃតង​បង្ហាញ​លម្អិត​តាម​រយៈ​វីដេអូ​​ខាង​ក្រោម​​ ។