ពន្លកបៃតង - S1:E11 - កញ្ញា គាំង សារ៉ែន

6:59 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 29.12.2021

កញ្ញា គាំង សារ៉ែន ជាម្ចាស់ស្នាដៃសៀវភៅ Along Way From Fome និពន្ធឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកឱ្យមានបំ​ណ​ង​​បន្តដំណើរសិក្សាទៅកាន់ទីឆ្ងាយ ជាពិសេសស្ត្រីកំពុងខ្វះព័ត៌មាននិងមានគំនាបគំនិតពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួន​។ កញ្ញា​បានចូល​រួម​​បង្កើតក្រុមការងារមួយដោយ​ដាក់ឈ្មោះថា Dare and Dream ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ដល់​យុវ​ជន​ ដែល​​មានបំណងទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស ។ កិច្ចការនេះជាផ្នែកមួយនៃក្តីស្រឡាញ់របស់កញ្ញា គាំង សារ៉ែន  រំលែក​ទៅ​កាន់​មនុស្ស​ជុំវិ​ញ​ខ្លួន ។