ឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ ២៩៥ កន្លែងពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសម្រាប់សិស្សជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំនេះ

នៅថ្ងៃទី 06 ខែមករានេះ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (ស.ស.យ.ក.) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាសាធារណៈចំនួន 295 …

អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Niigata ប្រទេសជប៉ុន

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ជូនដំណឹងអំពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Niigata University ប្រទេសជប៉ុន ក្នុងឆ្នាំសិក្សា…

ឱកាសអាហារូបករណ៍សម្រាប់គ្រូបង្រៀនសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវិស័យអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុន

ភ្នំពេញ៖ សម្រាប់ឆ្នាំ 2021នេះ ក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Teacher Training Students ក្រសួងអប់រំ វប្បធម៌ កីឡា វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសជប៉ុន បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍…