ពន្លកបៃតង - S1:E12 - លោក ជក់ សុភា

7:17 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 05.01.2022

លោក ជក់ សុភា ជាគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ នៅសាលាជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រែកលៀប។ ព្រោះតែការស្រលាញ់អាជីពជាគ្រូភាសាខ្មែរ លោកបានហែលឆ្លងសមុទ្ទពាក្យរិះគន់ជាច្រើនឆ្នាំ រហូតដល់លោកបាន ឱកាសផ្លាស់់ប្តូរ
កម្មសិក្សា (Exchange Study) ទៅប្រទេសជប៉ុន និងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់។

មកដល់ពេលនេះលោក សុភា កាន់តែឱ្យតម្លៃទៅលើការសិក្សាភាសាខ្មែរ ហើយលោក មើលឃើញថា ការស្គាល់ខ្លួនឯង និងប្រកាន់ជំហរច្បាស់លាស់នាំមកនូវជោគជ័យ ទោះពេលនេះមើលមិនឃើញពីអនាគតក៏ដោយ។ លោកថា ធ្វើអ្វីក៏ដោយ ឱ្យតែដាក់ចិត្តធ្វើ គង់តែបានសម្រេច។