ពន្លកបៃតង - S1:E6 - វិទ្យាល័យច្បារអំពៅ

4:32 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 11.04.2021

វិធីសាស្ត្រសា្រវជ្រាវឯកសារបង្កើតអំណះអំណាងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

ក្រុមសិស្សមកពីវិទ្យាល័យច្បារអំពៅ បានក្លាយជាក្រុមមានសក្តានុពលទៅលើផ្នែកកិច្ចការស្រាវជ្រាវ​អំណះអំណាង ។ ក្រុមនេះមានវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវជាច្រើន ដើម្បីចម្រាញ់យកទិន្នន័យឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពគាំទ្រទឡ្ហីករណ៍ ។ ស្របគ្នានេះ ក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យច្បារអំពៅ បានប្រកួត​ជាប់ជ័យលាភីលេខ កម្មវីធីជជែកដេញដោលអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន នៅឆ្នាំ២០២១ ។ តើអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងនៃម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ១ ដែលក្រុមយុវជនទទួលបាន?