គម្រោង «ទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ» ផ្ដល់ឱកាសសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈ៩០កន្លែង​សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីៈខេត្តមណ្ឌលគិរី បានប្រកាស​ផ្តល់អាហារូបករណ៍​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ចំនួន​៩០កន្លែងសម្រាប់​យុវជន …

សាកលវិទ្យាល័យ IUHW ប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិត សម្រាប់និស្សិត​ពេទ្យ​កម្ពុជា

សាកលវិទ្យាល័យ International University of Health and Welfare (IUHW) នៃប្រទេសជប៉ុន បាន​សម្រេចផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិត…

រដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដល់អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn

រដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតដល់សិស្សអន្តរជាតិឱ្យសិក្សានៅសាកលកវិទ្យាល័យ Chulalongkorn សម្រាប់សិក្សា២០២២-២០២៣ …

វិទ្យាស្ថានទេសចរណ៍សៀងហៃផ្ដល់អាហារូបករណ៍១០កន្លែងសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថានទេសចរណ៍សៀងហៃ នៃសាធារណប្រជាមានិតចិន ផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សាវគ្គខ្លីលើជំនាញទេសចរណ៍ចំនួន១០កន្លែង ដល់មន្ត្រី …

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកណ្តាល ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជំនាញបច្ចេកទេសចំនួន២១០កន្លែង

ក្រោមគម្រោងកម្មវិធីធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកណ្តាល…

កម្មវិធី «សហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីថៃ-ស៊ុយអ៊ែត» ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតដល់មន្ត្រីកម្ពុជាចំនួន៥កន្លែង

តាមរយៈកម្មវិធី «សហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីថៃ-ស៊ុយអ៊ែត» ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិថៃ (TICA) សហការណ៍ជាមួយក្រសួងអប់រំ …

JICA ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួន២កន្លែង ដល់អតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

ប្រទេសជប៉ុន តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិជប៉ុន ហៅកាត់ថា JICA នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត (PhD) Universal Health Coverage…

កម្មវិធី MOFCOM ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីរាជការកម្ពុជា៣០កន្លែង ទៅសិក្សានៅប្រទេសចិន

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ MOFCOM សហការជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិន បានសម្រេច​ផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដល់មន្ត្រីរាជការ…

មូលនិធិ Mitsubishi ផ្តល់អាហារូបករណ៍​ជាសាច់ប្រាក់​ចំនួន១០កន្លែង សម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

តាមរយៈកម្មវិធីជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Mitsubishi UFJ Foundation សហការណ៍ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ…

សាកលវិទ្យាល័យ CamTech ប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍​ទេពកោសល្យស្ទែម ៥០កន្លែង

សាកលវិទ្យាល័យ​បច្ចេកវិទ្យា និង​វិទ្យាសាស្រ្ត​កម្ពុជា ហៅកាត់ថា ខេមតិច (CamTech) បានប្រកាស​ផ្តល់អាហារូបករណ៍​ទេពកោសល្យ​ស្ទែម (STEM Genius Scholarship)…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

អត្ថបទពេញនិយមមើលទាំងអស់
AMS EDUCATION
@amseducation