ពន្លកបៃតង - S1:E3 - លោក ស៊ន់ សុរ៉ាន់

4:59 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 11.04.2021

លោក ស៊ន់ សុរ៉ាន់ សិល្បករល្ខោនស្បែក

“ខ្ញុំជាចំណែកមួយនៃសិល្បៈចម្លាក់ស្បែក ខ្ញុំចង់ឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញល្ខោនស្បែកនឹកឃើញដល់ខ្ញុំ ហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំចំណាយពេលមួយជីវិតនេះដើម្បីសិល្បៈចម្លាក់ស្បែក”