អនាគត - S1:E7 - អ្នកស្រី សរ ម៉ុន្ថា

14:22 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 19.01.2022

កិច្ចសន្ទនាកម្មវិធីអនាគត អ្នកស្រី សរ ម៉ុន្ថា នាយិកាសាលាអប់រំកុមារតូច ស៊ីជីដាកម្ពុជា បាននិយាយថា ជំនា​ញ​អប់​រំ​កុមារតូចសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ម្តាយឪពុកគ្រប់រូប ដោយសារកុមារពូកែ កុមារឆ្លាតវៃ កុ​មា​រ​​មានគំនិត​ច្នៃ​ប្រតិដ្ឋខ្ពស់ ត្រូវផ្តើមចេញ​ពីសកម្មភាព​អប់រំ​ល្អ​របស់​ម្តាយ​ឪពុក​ ។ ម្តាយ​ឪពុក​គ្រប់​រូបចិញ្ចឹម​បីបាច់​កូនបាន​ល្អនៅ​ថ្ងៃ​នេះ ​ជាការ​ចូល​រួម​បណ្តុះ​ធន​ធាន​មនុស្ស​សំខាន់​សម្រាប់​គ្រួសារ​ និងសង្គម​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​​អនាគត ។