តូចចិត្តព្រោះគេមិនឱ្យ​តម្លៃលោកគ្រូ ថង គឹមអាង ខំបង្រៀន​សិស្ស​រហូត​ជាប់និទ្ទេស A ចំនួន៨នាក់