លោក នុត រិទ្ធី

ប្រធានផ្នែករចនាគេហទំព័រ

កើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជារីងហ្គីតបានធំឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរវប្បធម៌ពីរផ្សេងគ្នាគឺបារាំងនិងកម្ពុជា អ្នកសង្កេតការណ៍តាមរដូវកាលពីវ័យក្មេងរ៉ូទីអាចវិភាគពិភពលោកជុំវិញគាត់។

នៅពេលគាត់មានអាយុ ១៥ ឆ្នាំគាត់បានចាប់ផ្តើមសិក្សាការរចនានៅប៉ារីស។ បន្ទាប់ពីទទួលបាននិទ្ទេសលោកបានបន្តការសិក្សាបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែករចនាផលិតផលឧស្សាហកម្ម។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការសិក្សាគាត់បានសំរេចចិត្តវិលត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបរស់នៅនិងសក្តានុពលនៃទីផ្សារ។ បន្ទាប់មកគាត់បានឃើញឱកាសបង្កើតម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចែករំលែកស្នាដៃរបស់គាត់ទាំងនៅបារាំងនិងនៅកម្ពុជា។ តាមរយៈបទពិសោធន៍ជាច្រើនរបស់គាត់នៅទីក្រុងប៉ារីសនិងភ្នំពេញដែលគាត់បានបណ្តុះបណ្តាលជាអ្នករចនាអាជីព។

បំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីពិភពលោកជំរុញឱ្យគាត់ធ្វើដំណើរនិងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរចនា។

នាមឈ្មោះ

នុត ពិណ្ណរទ្ធី

តួនាទីការងារ

ប្រធានផ្នែករចនាគេហទំព័រ

លេខសំគាល់

DES-001

កាលបរេិច្ឆទចេញ

ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020

កាលបរេិច្ទឆទផុតកំណត់

ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021

AMS EDUCATION
@amseducation